Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

104 286 (1,037s)

Projekt

Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci (SS06020224)

Projekt má za cíl vývoj unikátní detekční platformy pro analýzu mikro a nanoplastů v zemědělských komoditách. V prvním kroku bude probíhat vývoj mikrofludního aplikaci mikroplastů do půdy na které budou pě...

Agriculture

 • 2023 - 2025
 • 9 091 tis. Kč
 • 7 273 tis. Kč
 • TA ČR
Projekt

Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro náhradu mikroplastů. (FV40094)

. Součástí výzkumných aktivit bude i vývoj analytických metod a testování sloužit k náhradě mikroplastů v kosmetice a dalších výrobních odvětvích. Projekt PHA jako materiálu pro náhradu mikroplastů v oblasti abraz...

Chemical engineering (plants, products)

 • 2019 - 2021
 • 19 497 tis. Kč
 • 13 323 tis. Kč
 • MPO
Projekt

Digitální platforma pro komplexní stanovení uhlíkové bilance zemědělských podniků v EU (EG21_374/0027372)

Předmětem projektu je výzkum a vývoj inovativní digitální platformy pro efektivní stanovování bilance uhlíkové stopy související s provozem a hospodařením na zemědělské půdě. Vytvoření nástroje pro měření uhlíkové stopy

Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • 2022 - 2023
 • 19 228 tis. Kč
 • 0 tis. Kč
 • MPO
Projekt

Ekotoxicita mikroplastů (GA20-29315S)

Projekt je zaměřen na výzkum ekotoxicity mikroplastů, kdy experimenty se zaměří na frakce o různých velikostech a mikroplasty z různých běžných plastových materiálů a budou zapojeny metabolomické přístupy pro objasnění způsobu působ...

Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • 2020 - 2022
 • 6 073 tis. Kč
 • 6 073 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Globální platforma pro monitoring a datovou analýzu přepravních jednotek (TJ04000351)

Cílem projektu je výzkum a vývoj platformy pro monitoring a datovou analýzu přepravních jednotek. Platforma bude tvořena ze škálovatelné SW aplikace pro vyhodnocování a analýzu dat z chytrých senzorů umístěných v p...

Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • 2020 - 2022
 • 9 343 tis. Kč
 • 7 775 tis. Kč
 • TA ČR
Projekt

Vývoj analytických metod a strategií pro kontrolu reziduí pesticidů v zemědělských produktech (OK 208)

Hlavním cílem projektu je implementace analytické metody vhodné pro sledování reziduí vybraných pesticidů v potravinových komoditách reprezentujících významné položky potravního koše. Součástí řešení projektu je validace analytického

CB - Analytická chemie, separace

 • 1996 - 1997
 • 2 130 tis. Kč
 • 635 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha (QJ1610072)

, zlepšit rozhodovací procesy v zemědělském sektoru a zvýšit ekonomickou a ekologickou efektivitu zemědělské produkce. Zavedením systému včasné výstrahy zvýšit úroveň a stabilitu zemědělské produkce, zlepš...

GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • 2016 - 2018
 • 7 995 tis. Kč
 • 6 769 tis. Kč
 • MZe
Projekt

Optimalizace systému dotační podpory zemědělských producentů s ohledem na produkci veřejných statků (QJ1530286)

Stanovit a optimalizovat alternativní opatření na podporu produkce veřejného zboží v českém zemědělství z pohledu očekávaného vývoje Společné zemědělské politiky po roce 2013 a 2020.......

GA - Zemědělská ekonomie

 • 2015 - 2016
 • 2 761 tis. Kč
 • 2 761 tis. Kč
 • MZe
Projekt

MULTILINMEDIA - Multilinguální platforma pro monitoring a analýzu multimédií (TA04010199)

Vyvinout technologickou platformu pro automatický on-line monitoring médií v hlavních slovanských jazycích. Vyvinout moduly pro automatický přepis vysílání, komparaci, sumarizaci a prezentaci dat získaných automatickým monitorin...

JC - Počítačový hardware a software

 • 2015 - 2017
 • 17 460 tis. Kč
 • 11 070 tis. Kč
 • TA ČR
Projekt

Směsi aditiv ze zvětralých mikroplastů a jejich účinky na sladkovodní organismy (8J18AT006)

mikroplastů ve sladkovodních ekosystémech pomocí biologických, chemických a fyzikálních mikroplastů a zhodnocení efektů a toxicity vybraných druhů mikroplastů. Testy toxicity informace o způsobu, jakým se projevuje toxicit...

Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • 2018 - 2019
 • 124 tis. Kč
 • 124 tis. Kč
 • MŠMT
 • 1 - 10 z 104 286