Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

94 872 (1,279s)

Projekt

Vývoj antimetanogenního krmného suplementu pro zmírnění environmentálního dopadu z chovu hospodářských zvířat (SS06020190)

Hlavním cílem navrženého projektu je vyvinout nový krmný suplement na bázi řas, rostlinných taninů a probiotik s antimetanogenním účinkem a s aplikačním potenciálem a perspektivou k implementaci pro český a zahraniční trh. ...

Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)

 • 2023 - 2025
 • 11 974 tis. Kč
 • 9 580 tis. Kč
 • TA ČR
Projekt

Vývoj staveb pro chov hosp. zvířat podle sbírky jejich modelů v Národním zeměd. muzeu Kačina v závislosti na vývoji chov. technol. a stav. mater. ve 20. st. (RK96P01OMG017)

Zásadní změny v řešení staveb pro chov hospodářských zvířat Předvedeno na modelech ze sbírek Národního zemědělského muzea......

GB - Zemědělské stroje a stavby

 • 1996 - 1998
 • 754 tis. Kč
 • 580 tis. Kč
 • MK
Projekt

Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata. (QF3070)

Vytvoření teoretických a praktických předpokladů pro využití semen hrachu a bobu s rozdílným obsahem antinutričních látek ve výživě hospodářských zvířat. Posouzení nutnosti technologických úprav hrachu a bobu, ekonomické zhodnocení ...

GH - Výživa hospodářských zvířat

 • 2003 - 2007
 • 9 366 tis. Kč
 • 9 366 tis. Kč
 • MZe
Projekt

Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT (QH72134)

Výzkumem a provedením exaktních měření stanovit základní emisní faktory pro pach, prach, hluk, skleníkové plyny v chovech hospodářských zvířat a navrhnout a ověřit BAT-techniky, vedoucí k jejich snížení při respektování wel...

GG - Chov hospodářských zvířat

 • 2007 - 2011
 • 10 008 tis. Kč
 • 9 992 tis. Kč
 • MZe
Projekt

Optimalizace procesu šlechtění hospodářských zvířat (EP0960006245)

Hlavním cílem navrhovaného projektu je optimalizace selekčních a hybridizačních programů hospodářských zvířat a rozvoj teorie šlechtění včetně dalšího vývoje metod hospodářských zvířat, formulace selekčníc...

GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat

 • 1996 - 2000
 • 4 250 tis. Kč
 • 1 250 tis. Kč
 • MZe
Projekt

Nové postupy zjišťování stavu chráněných území při uplatňované pastvě hospodářských zvířat. (TH02030144)

Cílem projektu je vyvinutí efektivního a environmentálně šetrného postupu vedoucího k objektivnímu zjišťování aktuálního stavu chráněných území, a dále metodických návrhů na zajištění pastvy hospodářských zvířat v chráněnýc...

DO - Ochrana krajinných území

 • 2017 - 2020
 • 4 605 tis. Kč
 • 3 684 tis. Kč
 • TA ČR
Projekt

Použití mastných kyselin s antimikrobiálním účinkem k náhradě krmných antibiotik u hospodářských zvířat (QF3134)

druhů hospodářských zvířat zjistíme optimální koncentraci mastných kyselin v krmivuPředložený projekt navrhuje používat jako alternativu ke krmným antibiotikům mastné kyseliny o střední délce řetězce, které mají významný i...

GH - Výživa hospodářských zvířat

 • 2003 - 2007
 • 6 570 tis. Kč
 • 6 570 tis. Kč
 • MZe
Projekt

Zdokonalení postupů pro produkci embryí hospodářských zvířat in vitro. (EP0960006203)

podílu vývoje schopných embryí hospodářských zvířat vzniklých po oplození ovariálních hospodářských zvířat. Pro dosažení těchto cílů bude využito metod kultivace a oplození oocytů in vitroa kultivace vzni...

GG - Chov hospodářských zvířat

 • 1996 - 2000
 • 2 700 tis. Kč
 • 2 700 tis. Kč
 • MZe
Projekt

Multirezistentní bakteriální kmeny v chovech hospodářských zvířat - výskyt, možnosti šíření, analýza rizik pro zdravotní stav lidské populace a ochrana potravinového řetězce člověka (1A8258)

Definovat multirezistentní bakteriální kmeny v chovech hospodářských zvířat multirezistentních bakterií v chovech hospodářských zvířat a snížit zdravotní rizika pro lidskou materiálu humánní popul...

FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie

 • 2004 - 2006
 • 1 085 tis. Kč
 • 1 064 tis. Kč
 • MZ
Projekt

Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat (QJ1510216)

přípravků využitelných v chovech zvířat (skot, prasata) s výskytem infekčních chorob za cíl omezení přenosu S. aureus a jeho rezistentních kmenů mezi zvířaty a mezi člověkem a zvířetem. Snížením výskytu rezistentn...

GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

 • 2015 - 2018
 • 12 965 tis. Kč
 • 11 658 tis. Kč
 • MZe
 • 1 - 10 z 94 872