Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

74 837 (0,791s)

Projekt

Paměti komunismu formování politických identit v závislosti na konstrukcích historické paměti (GA18-27669S)

komponenty historické paměti ve smyslu představ o minulosti a moderních dějinách. Předpokládáme, že tato dějinná zkušenost spoluvytváří podobu historicky („paměťově“) determinovaných základů osobitého kulturně politick...

Political science

 • 2018 - 2022
 • 1 979 tis. Kč
 • 1 979 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky (GA403/09/0862)

Cílem projektuje je zkoumat historické vědomí obyvatel České republiky. Jeho záměrem je zachytit a analyzovat struktury (věcné, časové, prostorové, sociální, generační a hodnotové), v jejichž rámci je toto vědomí formov...

AO - Sociologie, demografie

 • 2009 - 2011
 • 3 972 tis. Kč
 • 3 972 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Formování historického vědomí české společnosti po únoru 1948 na příkladu vytváření husitské revoluční tradice (GPP405/10/P100)

režimu, formování historického vědomí dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Příkladem utváření historického vědomí může být konstrukce revolučních hrdinů, místProjekt chce na příkladu husit...

AB - Dějiny

 • 2010 - 2012
 • 820 tis. Kč
 • 820 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Formování politických identit po roce 1989 (GA407/00/0419)

přispívá k polarizaci a ideologizaci jak politických identit, tak veřejné politických postojů a loajalit ve společnosti, která prochází přechodem od uzavřeného k pluralistickému a kompetitivnímu politickému systém...

AD - Politologie a politické vědy

 • 2000 - 2001
 • 424 tis. Kč
 • 424 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století (GA17-11309S)

vzniku českých historických stereotypů a proměn českého historického vědomí.Projekt je zaměřen na analýzu funkce profilových „míst paměti“ v prostoru a v čase a na jejich význam v procesu formování české ...

AB - Dějiny

 • 2017 - 2021
 • 3 799 tis. Kč
 • 3 799 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Historické vědomí, kulturní modely a kolektivní paměť jako faktory identity a procesů integrace sudetských Němců (GA404/94/0995)

Podpora možnosti publikování manuskriptu Historické vědomí, kulturní modely a kolektivní paměť jako faktory identity a procesů integrace sudetských Němců. Manuskript ukázal přehnanou etnickou identitu jako překážku...

AB - Dějiny

 • 1994 - 1994
 • 0 tis. Kč
 • 0 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v ČR (GA403/09/1491)

Výzkum druhého bydlení a dalších forem cestovního ruchu ve vztahu k procesu formování regionální identity a identity regionů v intencích teoretických rámců "nové" regionální geografie, resp. geografická diferenciaci ide...

AO - Sociologie, demografie

 • 2009 - 2011
 • 2 149 tis. Kč
 • 2 149 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Historické vědomí české společnosti v letech 1968-1989 (GP409/06/P457)

Projekt vychází z úmyslu analyzovat charakter a postihnout proměny historického vědomí české společnosti let 1968-1989. Historické vědomí (souhrn znalostí dějin oficiálního výkladu minulosti na formování <...

AB - Dějiny

 • 2006 - 2008
 • 1 072 tis. Kč
 • 1 072 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Identita a konstitucionalismus Schopnost ústav formovat politická společenství v regionu EU-MENAP (LL2106)

Realizace projektu hraničního interdisciplinárního výzkumu v oblasti vlivu konstitucionalismu na formování identity politického společenství.......

Law

 • 2021 - 2023
 • 18 920 tis. Kč
 • 18 920 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Mládež a dějiny, srovnávací evropský projekt historického vědomí adoscentů (RS95R2014)

Výzkum historického vědomí má zjistit rozdíly a shody mezi třídami, v nichž se vyučuje dějepis v zemi národního koordinátora, i shody a rozdíly ve výuce dějepisu v jednotlivých evropských zemích. xxx xxx xxx......

AM - Pedagogika a školství

 • 1994 - 1995
 • 150 tis. Kč
 • 300 tis. Kč
 • MŠMT
 • 1 - 10 z 74 837