Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

75 198 (0,982s)

Projekt

Autonomie církví a náboženských společností v teoretické reflexi, legislativní praxi a v judikatuře soudů (GP13-21612P)

Předmětem projektu je výzkum autonomie církví a náboženských společností coby integrální součásti kolektivní dimenze svobody náboženského vyznání. Ta bude zkoumána uchopení v judikatuře významnýc...

AG - Právní vědy

 • 2013 - 2018
 • 604 tis. Kč
 • 604 tis. Kč
 • GA ČR
Výsledek výzkumu

Hospodářská autonomie církví

Vystoupení na konferenci se zabývalo otázkami autonomie církví a náboženských společností, zvláště pak otázkou hospodářské autonomie církví ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS...

AG - Právní vědy

 • 2011
 • O
Výsledek výzkumu

Byl ?výčtový zákon? č. 298/1990 Sb. pro církve zároveň restituční tečkou?

Článek se zabývá překvapivým vývojem judikatury Ústavního soudu ve věci majetkových nároků církví a náboženských společností k majetku vyvlastněnému po roce 1948....

AG - Právní vědy

 • 2007
 • Jx
Projekt

Zhodnocení dosavadní rozhodovací praxe Mezinárodního trestního soudu (2005-2015) (GP13-35937P)

Projekt - Zhodnocení dosavadní rozhodovací praxe Mezinárodního trestního soudu (2005-2015) - se zaměří na rozbor rané judikatury Mezinárodního trestního soudu s Mezinárodním trestním soudem. Téma bude zpra...

AG - Právní vědy

 • 2013 - 2015
 • 488 tis. Kč
 • 488 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Princip národní procesní autonomie při aplikaci komunitárního práva (GP407/09/P477)

národními soudy (národní procesní autonomie). Základním cílem bude judikaturu teoretických závěrů dotýkajících se principu národní procesní autonomie jako celku. ZvlášťPodstatou navrhovaného projektu je a...

AG - Právní vědy

 • 2009 - 2010
 • 395 tis. Kč
 • 395 tis. Kč
 • GA ČR
Výsledek výzkumu

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář.

Podrobný komentář zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zmíněný zákon představuje hlavní nástroj zmírnění majetkových k hospodářské odluce církve a státu. Kniha před...

Law

 • 2015
 • B
Výsledek výzkumu

Kapitola XXII. Právo svobodně projevovat své náboženské vyznání a autonomie církví (čl. 16)

Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, který Listinu autoritativně vykládá. Komentář obsahuje rozbor a odkazy na tisíce rozhodnutí Ústavního soudu,...

Law

 • 2022
 • C
 • Odkaz
Projekt

Význam a smysl církve v sekularizované společnosti na prahu 21. století (GP401/02/D037)

společnosti. Hledáním společné teologické identity církví, zkoumáním podoby náboženskou obec a nastínit možnosti řešení problémů, s nimiž se církev v současnosti vztah církve a státu, otázka odluky a vliv...

AA - Filosofie a náboženství

 • 2002 - 2005
 • 349 tis. Kč
 • 349 tis. Kč
 • GA ČR
Projekt

Právo Evropské unie před českými soudy teorie a praxe (GAP408/12/1003)

Projekt - Právo EU před českými soudy: teorie a praxe - se zaměří na rozbor aplikace práva EU s ohledem na rozhodovací praxi českých soudních instancí. Projekt bude analyzovat úroveň zdomácnění práva EU v judikatuře

AG - Právní vědy

 • 2012 - 2014
 • 630 tis. Kč
 • 630 tis. Kč
 • GA ČR
Výsledek výzkumu

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU U OSOB KONAJÍCÍCH DUCHOVENSKOU ČINNOST

Tento článek pojednává o skončení pracovního poměru ze strany církví a náboženských společností s osobami konajícími duchovenskou činnost v České republice. Vedle analýzy relevantní právní úpravy je kladen důraz též na rozb...

AG - Právní vědy

 • 2015
 • D
 • 1 - 10 z 75 198