Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00027073%3A_____%2F14%3A%230001687" target="_blank" >RIV/00027073:_____/14:#0001687 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Monografie se věnuje vývoji čtyř významných českých krajinářských parků, které byly v držení rodiny Černínů ? Krásnému Dvoru, Petrohradu u Jesenice, Chudenicím a Jemčině u Jindřichova Hradce. Parky vznikly na přelomu 18. a 19. století zásluhou Jana Rudolfa Černína a jeho syna Evžena Karla a staly se inspirací pro mnohé další krajinářské parky v českých zemích. Kniha se soustředí na vznik těchto parků a na jejich proměny v 19. a 20. století. Práce vychází z původních archivních a terénních průzkumů.

 • Název v anglickém jazyce

  Landscape designing of Jan Rudolf Czernin. Foundation and history of the landscape parks in Krásný Dvůr, Jemčina, Petrohrad, and Chudenice

 • Popis výsledku anglicky

  The book is focused on the four important landscape parks in the Czech Republic. These pakrs - Krásný Dvůr, Petrohrad near Jesenice, Chudenice, and Jemčina near Jindřichův Hradec - were owned by the Czernins´ family. All parks were founded in the end ofthe 18th century and at the beginning of the 19th century by Jan Rudolf Czernin and his son Evžen Karel Czernin and they inspired meny other landscape parks in the Czech Lands. The book is focused on the foundation of these parks and their development and changes in the 19th and 20th centuries. The book is based on huge archive research and terrain observation.

Klasifikace

 • Druh

  B - Odborná kniha

 • CEP obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/DF12P01OVV016" target="_blank" >DF12P01OVV016: Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2014

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • ISBN

  978-80-246-2397-9

 • Počet stran knihy

  313

 • Název nakladatele

  Karolinum

 • Místo vydání

  Praha

 • Kód UT WoS knihy