Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Moderní tamburovaná výšivka ve sbírce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00079481%3A_____%2F19%3AN0000006" target="_blank" >RIV/00079481:_____/19:N0000006 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/" target="_blank" >http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Moderní tamburovaná výšivka ve sbírce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Text se zabývá rozsáhlým souborem výrobků dekorovaných ručně zpracovanou tamburovanou perličkovou výšivkou, která je součástí sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a dokumentuje využití této náročné dekorační techniky v rámci průmyslu jablonecké bižuterie, a to v období od roku 1946 do současnosti. Předměty se nacházejí v podsbírkách Bižuterie, Kostýmní doplňky a Jablonex Zásada a tvoří kolekci obsahující téměř devět set kusů. Vedle hotových výrobků, především kabelek, kolekce nabízí i technologické exponáty nebo výrobní a fotografickou dokumentaci. Mnohé předměty vznikly jako vzorky pro výrobu, především v rámci podniku Železnobrodské sklo v letech 1958–1978 a podniku Jizerské sklárny do roku 1989. Jarmile Hlavové významné průmyslové návrhářce a realizátorce tamburované perličkové výšivky je věnovaná samostatná část práce. Představuje její vlastní tvorbu, spolupráci s jabloneckým bižuterním průmyslem i působnost v rodinné firmě Manufa. Produkce po roce 1990 je ve sbírce zastoupena především produkcí firmy Atlas Bijoux, která tuto techniky používá i dnes v limitovaných edicích svých výrobků. Vedle představení samotného souboru se text věnuje organizaci výroby v rámci jabloneckého bižuterního průmyslu, prezentaci výrobků v rámci výstav a veletrhů a rovněž se zabývá vlivem spolupráce Jarmily Hlavové na tento obor jabloneckého bižuterního průmyslu.

 • Název v anglickém jazyce

  Modern Tambour Embroidery in the Collection of the Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou

 • Popis výsledku anglicky

  The text focuses on a large complex of products which were decorated with tambour bead embroidery made by hand. These objects are a part of the collection in the Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou. They document the use of this exacting decorative technique within the jewellery industry in Jablonec, namely from 1946 until now. The objects are situated in the sub-collections Fashion jewellery, Costume accessories and Jablonex Zásada. They form a collection with almost nine hundred pieces. Besides from finished products, mainly handbags, the collection provides also technological exhibits or production and photographic documentation. Many objects were created as samples for the production, mainly within the company Železnobrodské sklo between 1958–1978 and the company Jizerské sklárny until 1989. A separate part of the collection is dedicated to Jarmila Hlavová who was a significant industrial designer and author of tambour bead embroidery. Her own production, her co-operation with the jewellery industry in Jablonec and her activity in the family company Manufa are presented. The production after 1990 is represented in the collection mainly by the production of the company Atlas Bijoux. The company uses the technique in limited editions of their products by now. Besides from the presentation of the complex itself, the text focuses on the organization of the production within the jewellery industry in Jablonec, on the presentation of the products within exhibitions and trade shows. The text deals also with the influence of the co-operation of Jarmila Hlavová on this branch of jewellery industry in Jablonec.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60401 - Arts, Art history

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/DG18P02OVV031" target="_blank" >DG18P02OVV031: Design československého skla a bižuterie 1948-1989</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2019

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Textil v muzeu

 • ISSN

  1804-1752

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  15

 • Číslo periodika v rámci svazku

  2019

 • Stát vydavatele periodika

  CZ - Česká republika

 • Počet stran výsledku

  10

 • Strana od-do

  73-82

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus