Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Eschatologické motivy v památkách moskevského písemnictví z Období zmatků 17. století

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11210%2F16%3A10333445" target="_blank" >RIV/00216208:11210/16:10333445 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Eschatologické motivy v památkách moskevského písemnictví z Období zmatků 17. století

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Eschatologická očekávání procházejí celými dějinami křesťanství a tvoří jejich neodmyslitelnou součást. Určitá historická období však vyvolávají intenzivnější očekávání apokalypsy a Posledního soudu, což se projevuje v myšlení, literatuře a umělecké tvorbě. V dějinách Moskevské Rusi bylo jedním z takových příkladů Období zmatků na začátku 17. století, když celou společností otřásla velice rozsáhlá a hluboká krize. V této době pozorujeme výrazné zesílení eschatologické složky v soudobých památkách, včetně různorodých zjevení, znamení a přímých projekcí apokalyptických scénářů na soudobé události. Náboženské a historické myšlení Moskevské Rusi obecně mělo docela příznačný eschatologický ráz, ale v památkách z Období zmatků apokalyptické motivy nabývají konkrétní platnosti a vytvářejí určitý celistvý systém, jehož rysy lze pravidelně pozorovat v textech různých žánrů (ztotožňování Lžidmitrije s antikristem, motiv potrestání za hříchy, obrazy Posledního soudu atd.). Cílem této práce je vymezení a pokus o systematizaci jednotlivých eschatologických syžetů nebo motivů, které se pravidelně opakují a rozvíjejí v různých typech památek Moskevského písemnictví první poloviny 17. století. Systematický pohled umožní analýzu úlohy těchto syžetů v genezi myšlenkových konceptů Moskevské Rusi a jejich interpretaci současníky.

 • Název v anglickém jazyce

  The Eschatological Motives in Moscovian Texts of the Time of Troubles

 • Popis výsledku anglicky

  Apocalyptic expectations represent an important part of Christianity and go through the whole history of Christian religion. During certain historical periods, however, they get much more intense, having a significant influence on literature, art, thought etc. The Time of Troubles gives us an example of such a period in Russian history. In early 17th century, Muskovite Russia had to face a large crisis, which affected the society at all levels, including its spiritual and religious life. The texts dating back to this period reveal a considerable increase in eschatological content, such as different apparitions, portents and apocalyptic scenarios. Muscovite religious and historical thought had always been eschatologically based in its way. However in the texts of the Time of Troubles abstract apocalyptic motives were applied to real historical events and were associated with real people (False Dmitry and antichrist, punishment for sins, images of the Last Judgment and so on). Moreover, this application has a regular and systematic character in texts of different genres. The purpose of this paper is to define and to systemize general eschatological topics, which are typical for the analyzed texts. Using systematical approach, I would also try to determine the role of these concepts in the genesis of Muscovite religious and historical thought.

Klasifikace

 • Druh

  D - Stať ve sborníku

 • CEP obor

  AB - Dějiny

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2016

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název statě ve sborníku

  Slované: souznění a konflikty

 • ISBN

  978-80-7465-228-8

 • ISSN

 • e-ISSN

 • Počet stran výsledku

  8

 • Strana od-do

  149-156

 • Název nakladatele

  Pavel Mervant

 • Místo vydání

  Červený Kostelec

 • Místo konání akce

  Praha, FF UK

 • Datum konání akce

  5. 11. 2015

 • Typ akce podle státní příslušnosti

  WRD - Celosvětová akce

 • Kód UT WoS článku