Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Návrat právního nihilismu?

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11220%2F09%3A00013014" target="_blank" >RIV/00216208:11220/09:00013014 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Návrat právního nihilismu?

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Příspěvek se kriticky zabývá článkem T.Richtera o základech korporačního práva v rámci českého obchodního práva

 • Název v anglickém jazyce

  Comeback of the legal nihilism?

 • Popis výsledku anglicky

  This article critically deals with the article of T. Richter about fundamentals of corporate law in czech commercial law

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

 • CEP obor

  AG - Právní vědy

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2009

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Právní rozhledy

 • ISSN

  1210-6410

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  17

 • Číslo periodika v rámci svazku

  6

 • Stát vydavatele periodika

  CZ - Česká republika

 • Počet stran výsledku

  4

 • Strana od-do

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus