Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14220%2F14%3A00076891" target="_blank" >RIV/00216224:14220/14:00076891 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Článek věnuje pozornost dosud neprobádané problematice pronikání korporačních prvků do nadačního práva a důsledků této tendence ve vybraných evropských zemích a v České republice po rekodifikaci soukromého práva

 • Název v anglickém jazyce

  Are Foudnations from Venus and Corporations form Mars? Reflection on intrusion of corporate law into foundation law

 • Popis výsledku anglicky

  The "intrusion" of elements of corporate law into foundation law is a main object of this article. Is focused on this topic from european perspecitve with special regards to the new Czech Civil code.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

 • CEP obor

  AG - Právní vědy

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2014

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Právny obzor

 • ISSN

  0032-6984

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  97

 • Číslo periodika v rámci svazku

  4

 • Stát vydavatele periodika

  CZ - Česká republika

 • Počet stran výsledku

  12

 • Strana od-do

  405-416

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus