Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14410%2F12%3A00062672" target="_blank" >RIV/00216224:14410/12:00062672 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Kapitola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou v předškolním věku. Blíže jsou charakterizovány náplň práce speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené, speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené a mateřské školy pro sluchově postižené. V závěru textu je uveden konkrétní příklad dítěte s hluchoslepotou. Cílem textu je poukázat na význam a specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou v předškolním věku s ohledem na typ a stupeň postižení a možnosti komunikace.

 • Název v anglickém jazyce

  Approaches to Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness

 • Popis výsledku anglicky

  The chapter is focused on education of preschool children with hearing impairment and preschool children with deafblindness. It offers a detailed description of the work of counseling centres for hearing impaired and conseling centres for visually impaired and kindergartens for hearing impaired. In the end of the chapter case study of child with deafblindness. The aim of the chapter is to show the importance and specifics of preschool education of children with hearing impairment and preschool childrenwith deafblindness.

Klasifikace

 • Druh

  C - Kapitola v odborné knize

 • CEP obor

  AM - Pedagogika a školství

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2012

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název knihy nebo sborníku

  Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs

 • ISBN

  9788021060449

 • Počet stran výsledku

  28

 • Strana od-do

  131-158

 • Počet stran knihy

  272

 • Název nakladatele

  MU

 • Místo vydání

  Brno

 • Kód UT WoS kapitoly