Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Sledování změn posturální stability po poranění hlezenního kloubu ve sportu

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14510%2F13%3A00067955" target="_blank" >RIV/00216224:14510/13:00067955 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Sledování změn posturální stability po poranění hlezenního kloubu ve sportu

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Cílem práce bylo posoudit vliv ruptury předního fibulotalárního vazu na posturální stabilitu metodou stabilometrie. Výsledky jsou v příspěvku prezentovány formou tří kazuistických studií. Byl prokázán vliv poranění na posturální stabilitu.Podcenění terapie úrazu, nedodržení klidového režimu a následné rehabilitace jsou rizikové faktory dalšího zranění.

 • Název v anglickém jazyce

  Monitoring of changes in athletes´ postural stability

 • Popis výsledku anglicky

  The purpose of this study is to examine the link between postural stability and injury of the ankle ligaments with the goal of expanding future research and clinical practice directions.

Klasifikace

 • Druh

  O - Ostatní výsledky

 • CEP obor

  AK - Sport a aktivity volného času

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2013

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů