Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F09%3APR24118" target="_blank" >RIV/00216305:26110/09:PR24118 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Technologie solidifikace s využitím druhotných surovin jako solidifikačních činidel pro sypký nebezpečný odpad 190813 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO. Přednostmi technologie je především zneškodnění nebezpečného odpad a snížení nákladůpůvodců odpadu spojených s uložením odpadu na skládku nebezpečných odpadů.

 • Název v anglickém jazyce

  Solidification technology for bulk hazardous waste under catalogue code 190813 enabling deposition on waste disposal site type S-OO

 • Popis výsledku anglicky

  Solidification technology with utilization of secondary raw material as solidification binders for bulk hazardous waste solidification under catalogue code 190813 with the aim of its deposition on waste disposal site type S-OO. After all technology advatages are hazardous waste disposal and lowering costs joint with deposition on hazardous waste disposal site.

Klasifikace

 • Druh

  Z<sub>tech</sub> - Ověřená technologie

 • CEP obor

  JN - Stavebnictví

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/FT-TA3%2F137" target="_blank" >FT-TA3/137: Pokročilé technologie likvidace průmyslových odpadů solidifikací.</a><br>

 • Návaznosti

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2009

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  SRR1

 • Číselná identifikace

 • Technické parametry

  V souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. byla na solidifikátech připravených dle postupu určených solidifikační technologií posuzována vyluhovatelnost a jako doplňková zkouška byla stanovena pevnost v tlaku solidifikátů po 28 dnech. Smlouva

 • Ekonomické parametry

  Uložením solidifikátu na skládku ostatních odpadů (S-OO) je docíleno nejen ekologického přínosu ve formě zneškodnění nebezpečného odpadu katalog. č. 190813, ale také dojde ke značnému ekonomickému přínosu snížením nákladů př

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  00216305

 • Název vlastníka

  Ústav technologie stavebních hmot a dílců

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Požadavek na licenční poplatek

  N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem