Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Prototyp obytného návěsu - Travel line

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25042718%3A_____%2F23%3AN0000001" target="_blank" >RIV/25042718:_____/23:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://www.oryx-fifthwheel.com" target="_blank" >http://www.oryx-fifthwheel.com</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Prototyp obytného návěsu - Travel line

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Výsledek VaV z období 2017-2020 jsou 3 funkční prototypy obytných návěsů za tažné vozidlo typu pick up. Jedná se o prototyp LUXURY Line, SPORT Line a TRAVEL Line. Každý prototyp se od sebe liší vnitřním uspořádáním, vybavením a velikostí. Tento vykazovaný typ Travel line je nejjednodušší verzí obytných návěsů ORYX. Disponuje pouze tím nejnutnější na cestování. Měl vycházen z celkových snížených parametrů, ale byl vytvořen ve stejných rozměrech jako prototyp Sport line. Změnilo se opět jen vnitřní uspořádání stěn a celkového vybavení.

 • Název v anglickém jazyce

  Prototype of a caravan - Travel line

 • Popis výsledku anglicky

  The result of R&D from the period 2017-2020 are 3 functional prototypes of caravans for a towing vehicle of the pick up type. It is a prototype of the LUXURY Line, SPORT Line and TRAVEL Line. Each prototype differs in internal layout, equipment and size. This type of Travel line shown is the simplest version of the ORYX motorhomes. It has only the essentials for travel. It was based on overall reduced parameters, but was created in the same dimensions as the Sport line prototype. Only the internal arrangement of the walls and the overall equipment has changed again.

Klasifikace

 • Druh

  G<sub>prot</sub> - Prototyp

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/EG16_083%2F0009191" target="_blank" >EG16_083/0009191: Vývoj obytných návěsů ve společnosti GKR STEEL s.r.o</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2023

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  Travel line

 • Číselná identifikace

 • Technické parametry

  Označení: VIN Kategorie: O2 Zkoušky: TÜV SÜD Czech s.r.o. Hmotnost v provozním stavu: 3 790 kg Maximální konstrukční rychlost vozidla: 110 km/h Délka: 9 970 mm Šířka: 2 310 mm Výška: 3 300 mm

 • Ekonomické parametry

  Ekonomické parametry jsou určovány trhem. Maximální hodnota prototypu pro prodej: 3 500 000,- Kč

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  25042718

 • Název vlastníka

  GKR ORYX s.r.o.

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Požadavek na licenční poplatek

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem

  www.oryx-fifthwheel.com