Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Software SPREAD

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F40766314%3A_____%2F09%3A%230000008" target="_blank" >RIV/40766314:_____/09:#0000008 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Software SPREAD

 • Popis výsledku v původním jazyce

  SW SPREAD je nástroj určený pro rychlý odhad následků havárií a teroristických nebo vojenských útoků. Má rozsáhlé využití pro operativní jednotky IZS jak přímo na místě, tak i v řídicím středisku. Program poskytuje výsledky i při nedostatku přesných vstupních informací. Předpověď následků je založena na konzervativní prognóze. Základem SW SPREAD je šest základních modelů mimořádných událostí, které pokrývají různé typy havárií a teroristických útoků, a dále seznam nebezpečných látek, který při těchto událostech připadá v úvahu. Seznam nebezpečných látek je rovněž možné zadat podle přání uživatele. Důležitým pomocníkem uživatele je Průvodce pro rychlý odhad, který umožňuje rychle a bez hlubších znalostí vyhodnotit dopad mimořádné události. Každou událost lze zaznamenat do Databáze mimořádných událostí, odkud je možné ji kdykoliv vyvolat a porovnat s dalšími událostmi. SPREAD má návaznost na geografický informační systém,každá instalace má rovněž možnost využití map z prohlížeče Google.

 • Název v anglickém jazyce

  Software SPREAD

 • Popis výsledku anglicky

  SW SPREAD is very easy for terrorists to misuse the industrial resources as ?civil? weapons. The potential delinquent needs only to know, how to cause for example chemical release of the hazardous source or how to damage it and initiate a crisis situation. Due to human being technical maturity and invention it is an important threat. There are many misused hazard resources in industrial nations and they are very often located near human settlements. In future we can expect increase in terrorist?s knowledge and creativity and that is why also an increase in importance of this problem for industrial nations in the world. The 11th September 2001 events might be an example. SPREAD is the tool for quick impacts and consequences forecast of chemical materials and tripwire explosive systems. Often the damage of society integrity is the main goal of terrorist misuse of hazardous materials. The model is created as software with connectivity to graphic information system for direct results displ

Klasifikace

 • Druh

  R - Software

 • CEP obor

  AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/1H-PK2%2F35" target="_blank" >1H-PK2/35: Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí.</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2009

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  SW SPREAD

 • Technické parametry

  software

 • Ekonomické parametry

 • IČO vlastníka výsledku

  40766314

 • Název vlastníka

  T - SOFT a.s.