Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Development of Antimicrobial Multifunctional Textiles to Avoid from Hospital-Acquired Infections

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24410%2F21%3A00009561" target="_blank" >RIV/46747885:24410/21:00009561 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8188948/pdf/12221_2021_Article_2.pdf" target="_blank" >https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8188948/pdf/12221_2021_Article_2.pdf</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

  <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s12221-021-0002-5" target="_blank" >10.1007/s12221-021-0002-5</a>

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  angličtina

 • Název v původním jazyce

  Development of Antimicrobial Multifunctional Textiles to Avoid from Hospital-Acquired Infections

 • Popis výsledku v původním jazyce

  The objectives of the present study were to develop the environmental friendly, low price, easy and fast method for developing the antibacterial cuprous oxide coated multifunctional fabrics. At first, fabrics were sensitized with citric acid then the formation of Cu2O particles was done by Fehling solution method. In second step, the cuprous oxide particles were deposited on cotton fabrics. Three different types of reducing agents with different concentrations were selected to make the Cu2O particles. Surface morphology and presence of metals were analysed by scanning electron microscopy, dynamic light scattering, FTIR, EDS and XRD. The antibacterial activity of cuprous oxide coated fabrics was tested against qualitative and quantitative measurements. The strongest antibacterial effect was found for the fabrics coated with cuprous oxide particles reduced with sodium hydrosulphite at 1 g/l. Furthermore, the utility of hygienic antimicrobial developed fabrics were analysed for the comfort properties regarding air permeability and stiffness. At the end, durability of coating was confirmed by measuring the antibacterial properties and SEM analysis after washing.

 • Název v anglickém jazyce

  Development of Antimicrobial Multifunctional Textiles to Avoid from Hospital-Acquired Infections

 • Popis výsledku anglicky

  The objectives of the present study were to develop the environmental friendly, low price, easy and fast method for developing the antibacterial cuprous oxide coated multifunctional fabrics. At first, fabrics were sensitized with citric acid then the formation of Cu2O particles was done by Fehling solution method. In second step, the cuprous oxide particles were deposited on cotton fabrics. Three different types of reducing agents with different concentrations were selected to make the Cu2O particles. Surface morphology and presence of metals were analysed by scanning electron microscopy, dynamic light scattering, FTIR, EDS and XRD. The antibacterial activity of cuprous oxide coated fabrics was tested against qualitative and quantitative measurements. The strongest antibacterial effect was found for the fabrics coated with cuprous oxide particles reduced with sodium hydrosulphite at 1 g/l. Furthermore, the utility of hygienic antimicrobial developed fabrics were analysed for the comfort properties regarding air permeability and stiffness. At the end, durability of coating was confirmed by measuring the antibacterial properties and SEM analysis after washing.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2021

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Fibers and Polymers

 • ISSN

  1229-9197

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  22

 • Číslo periodika v rámci svazku

  11

 • Stát vydavatele periodika

  KR - Korejská republika

 • Počet stran výsledku

  13

 • Strana od-do

  3055-3067

 • Kód UT WoS článku

  000659442800029

 • EID výsledku v databázi Scopus

  2-s2.0-85107521319