Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Aplikační zařízení systému ochrany proti tvorbě námrazy trolejových vedení

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60737221%3A_____%2F22%3AN0000001" target="_blank" >RIV/60737221:_____/22:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://centralnimazani.tribotec.cz/th04010034/" target="_blank" >https://centralnimazani.tribotec.cz/th04010034/</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Aplikační zařízení systému ochrany proti tvorbě námrazy trolejových vedení

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Výsledkem je modul pro aplikaci směsi proti tvorbě námrazy na trolej trolejového vedení. Aplikační zařízení zahrnuje rozvod směsi, aplikační lištu se systém trysek, čidla pro kontrolu polohy vedení a pro kontrolu nanášení směsi, sběrač přebytečné směsi a konstrukční a upevňovací prvky. Prototyp je navržen ve dvou typových variantách dle uspořádání: pro tramvaj a pro trolejbus.

 • Název v anglickém jazyce

  Application device for overhead line anti-icing system

 • Popis výsledku anglicky

  The result is a module for the application of anti-icing agent to overhead contact line cables. The application equipment includes a fluid distribution system, an application bar with a nozzle system, sensors to control the position of the line and to control the application of the agent, an excess agent collector and structural and fixing elements. The prototype is designed in two types according to the layout: for the tram and for the trolleybus.

Klasifikace

 • Druh

  G<sub>prot</sub> - Prototyp

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20301 - Mechanical engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/TH04010034" target="_blank" >TH04010034: Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám.</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2022

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  9 62 0687

 • Číselná identifikace

  9 62 0687

 • Technické parametry

  Ovládací napětí 24 V DC. Maximální dodávané množství 0,64 l/min. (tramvaj) resp. 0,2 l/min. (trolejbus), s plynulou regulací dle rychlosti vozu. Rozsah pracovního tlaku 1 až 7 bar. Odzkoušeno pro pracovní médium Pantotec DK. Využití výsledků je definováno Smlouvou o využití výsledků projektu č. TH04010034 s názvem „Prediktivnı́ systém ochrany trolejových vedenı́ proti extrémním klimatickým podmínkám“. Číslo smlouvy dalšího účastníka: 08767/2022/00. Příjemce TRIBOTEC, spol. s r.o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha, IČ: 60737221. Další účastník Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305. Datum uzavření smlouvy 01.06.2022. Osoba odpovědná jednat ve věci poskytnutí licence je Ing. Pavel Rosendorf, TRIBOTEC, spol. s r.o. Košuličova 4, 619 00 Brno, tel.: 543 425 619, pavel.rosendorf@tribotec.cz.

 • Ekonomické parametry

  Úspěšná komercionalizace produktu umožňuje výrobci zvýšení tržeb z prodeje výrobků o cca. 2 mil Kč ročně s očekáváním růstu v následujících letech a při očekávaném podílu exportu cca. 30 %.

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  60737221

 • Název vlastníka

  TRIBOTEC, spol. s r.o.

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Požadavek na licenční poplatek

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem

  https://centralnimazani.tribotec.cz/th04010034/