Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Zplyňování - principy a reaktory

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27230%2F16%3A86097501" target="_blank" >RIV/61989100:27230/16:86097501 - isvavai.cz</a>

 • Nalezeny alternativní kódy

  RIV/61989100:27650/16:86097501

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Zplyňování - principy a reaktory

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Článek popisuje principy a reaktory používané při zplyňování. Jednoduše řečeno jedná se o proces, ve kterém z tuhých paliv (uhlí, odpady a biomasa) získáme plyn. Plyn můžeme využít v kogenerační jednotce (pístový motor nebo spalovací turbína) k výrobě elektrické a tepelné energie s vyšší účinnosti, než klasickým spálením v kotlích. Všechny procesy probíhají v reaktoru za kontrolovaného přívodu zplyňovacího media (vzduch, kyslík nebo pára) a potřebného reakčního tepla.

 • Název v anglickém jazyce

  Gasification - principles, gasifiers

 • Popis výsledku anglicky

  Article is dealing with gasification principles and gasifiers. Gasification is process for gas producing from solid fuels (coal, wastes, biomass). Producer gas can be used in cogeneration unit (piston engine or combustion turbine) for generating of heat and electricity with higher efficiency in comparison with combustion in boiler. All processes in gasifier taking place with regulated supply of gasification media (air, oxygen or steam) and reaction heat.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

 • CEP obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/LO1403" target="_blank" >LO1403: Inovace pro efektivitu a životní prostředí - growth</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2016

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  TZB-info

 • ISSN

  1801-4399

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  neuveden

 • Číslo periodika v rámci svazku

  1/2016

 • Stát vydavatele periodika

  CZ - Česká republika

 • Počet stran výsledku

  10

 • Strana od-do

  1-10

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus