Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Automatický kotel spalující hnědé uhlí a pelety

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27650%2F16%3A86097929" target="_blank" >RIV/61989100:27650/16:86097929 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Automatický kotel spalující hnědé uhlí a pelety

 • Popis výsledku v původním jazyce

  V rámci prací na projektu byl vyvinut a odzkoušen automatický teplovodní kotel. Jako palivo je možno použít hnědé uhlí a pelety. Kotel je osazen inovovaným litinovým hořákem, který je vybaven novým typem přívodů primárního spalovacího vzduchu, což umožnuje lepší před-zplynění paliva, a modulárními přívody sekundárního spalovacího vzduchu, které zajišťují dodatečné spalování hořlavých složek spalin.

 • Název v anglickém jazyce

  Automatic boiler for lignite and pelets

 • Popis výsledku anglicky

  As part of work on the project has been developed and tested an automatic hot water boiler. As a fuel may be used lignite and pellets. The boiler is fitted with an innovative cast iron burner, which is equipped with a new type of the primary combustion air inlets, which allows a better pre-gasification fuel, and a modular secondary combustion air inlets that provide additional combustion of combustible components of the flue gas.

Klasifikace

 • Druh

  G<sub>funk</sub> - Funkční vzorek

 • CEP obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/LO1403" target="_blank" >LO1403: Inovace pro efektivitu a životní prostředí - growth</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2016

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  056/13-12-2016_F

 • Číselná identifikace

  FV_19_11_2016

 • Technické parametry

  Jmenovitý výkon kotle: 22 kW. Hnědé uhlí, jmenovitý výkon - emisní třída 5 (CO, TOC), emisní třída 3 (prach). Hnědé uhlí, minimální výkon - emisní třída 5 (CO, TOC, prach), splněny požadavky Ekodesign. Pelety, jmenovitý výkon - emisní třída 5 (CO, TOC), emisní třída 4 (prach). Pelety, minimální výkon - emisní třída 5 (CO, TOC), emisní třída 3 (prach). VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, IČ 61989100, 19.11.2016, Krpec Kamil, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba,708 00, tel.: 597323853, kamil.krpec@vsb.cz

 • Ekonomické parametry

  vývoj a výroba 100 000 Kč

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  25864068

 • Název vlastníka

  ZK Design a.s.

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Požadavek na licenční poplatek

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem