Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo.

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15220%2F20%3A73605554" target="_blank" >RIV/61989592:15220/20:73605554 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://www.michalcerny.net/UP20OKS-FV.pdf" target="_blank" >http://www.michalcerny.net/UP20OKS-FV.pdf</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo.

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Publikace se zabývá klíčovými otázkami soutěžního práva a korporačního práva v roce 2020. Ve vztahu k soutěžnímu právu především změnám, které přináší transpozice nových unijních pravidel a kolektivních žalob. Ve vztahu ke korporačnímu právu pak především otázkám analýzy předpisů zmírňující dopad pandemie Covid-19 v soukromém právu a předpisům novelizovaným.

 • Název v anglickém jazyce

  Contactless challenges in law (2020): Competition law, corporate law.

 • Popis výsledku anglicky

  The publication deals with key issues of competition law and corporate law in 2020. In relation to competition law, especially the changes brought by the transposition of new EU rules and collective actions. In relation to corporate law, especially the issues of regulatory analysis mitigating the impact of the Covid-19 pandemic in private law and amended regulations.

Klasifikace

 • Druh

  B - Odborná kniha

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  50501 - Law

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2020

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • ISBN

  978-80-88190-10-3

 • Počet stran knihy

  242

 • Název nakladatele

  Michal Černý

 • Místo vydání

  Prostějov

 • Kód UT WoS knihy