Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Diskurzivní a konverzační analýzy ve výzkumu psychoterapie a poradenství

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F20%3A73604294" target="_blank" >RIV/61989592:15260/20:73604294 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12745" target="_blank" >https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12745</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Diskurzivní a konverzační analýzy ve výzkumu psychoterapie a poradenství

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Článek se zaměřuje na možnosti využití diskurzivních a konverzačních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství. V první části je položen důraz na přiblížení obou výzkumných tradic, jejich podobností i rozdílů. Druhá část je věnována konkrétním příkladům realizovaných výzkumů zaměřených na: 1. formulace (tedy reakce terapeutů odkazující ke vstupům klientů a jejich funkci) v psychoterapii a poradenství, 2. diskurzivní nastolování agendy terapeuta (tedy jeho cílů a plánů pro terapii), 3. výzkum procesu terapeutické změny a 4. perspektivy širšího diskurzu v terapii a poradenství. Rovněž jsou načrtnuty některé limity a možné směry pro budoucí rozvoj konverzačních a diskurzivních analýz ve výzkumu psychoterapie a poradenství.

 • Název v anglickém jazyce

  Discourse and conversation analysis in psychotherapy and counseling research

 • Popis výsledku anglicky

  The article is focused on possibilities in using discourse and conversation analyses in psychotherapy and counseling research. First part is concerned on introduction of both research traditions and their similarities as well as differences. Second part of the paper consists of examples of realises studies focused on 1. formulations (therapists ´ utterances connected to clients´ reactions) in psychotherapy and counseling, 2. discursive pursuing of therapist’s agenda (therapists´goals and plans for therapy), 3. change process research and 4. broader discourse perspectives in psychotherapy and counseling. Some limitations and possible directions for future development of conversation and discourse analyses in psychotherapy and counseling research are pointed out as well.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2020

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Psychoterapie: Praxe - Inspirace - Konfrontace

 • ISSN

  1802-3983

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  14

 • Číslo periodika v rámci svazku

  1

 • Stát vydavatele periodika

  CZ - Česká republika

 • Počet stran výsledku

  16

 • Strana od-do

  "28–43"

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus

  2-s2.0-85085318906