Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Uvedení do katecheze dětí v rámci farních katechezí a v rodině

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F20%3A73604469" target="_blank" >RIV/61989592:15260/20:73604469 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://obd.upol.cz/id_publ/333184355" target="_blank" >https://obd.upol.cz/id_publ/333184355</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Uvedení do katecheze dětí v rámci farních katechezí a v rodině

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Cílem tohoto workshopu je uvést rodiče a katechety do způsobu práce s dětmi v rámci farní katecheze a katecheze v rodině s přihlédnutím k programu Katecheze Dobrého Pastýře. Účastníci budou uvedeni do teologických východisek katecheze dětí a pedagogických principů M. Montessori. Seznámí se s možnostmi vedení katecheze této věkové skupiny a aplikace metody v domácím prostředí.

 • Název v anglickém jazyce

  Introduction to the Parish Catechesis of Children and Catechesis and in the Family

 • Popis výsledku anglicky

  The aim of this workshop is to introduce parents and catechists to the way of working with children within the parish catechesis and catechesis in the family, taking into account the program of the Catechesis of the Good Shepherd. Participants will be introduced to the theological foundations of catechesis of children and pedagogical principles of M. Montessori. They will get acquainted with the possibilities of conducting catechesis of this age group and the application of the method in the home environment.

Klasifikace

 • Druh

  W - Uspořádání workshopu

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60303 - Theology

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2020

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Místo konání akce

  Troubsko

 • Stát konání akce

  CZ - Česká republika

 • Datum zahájení akce

 • Datum ukončení akce

 • Celkový počet účastníků

  25

 • Počet zahraničních účastníků

  5

 • Typ akce podle státní přísl. účastníků

  EUR - Evropská akce