Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Forma ecclesiae. Principy pro obnovenou metodu fundamentální ekleziologie

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F20%3A73604625" target="_blank" >RIV/61989592:15260/20:73604625 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://studiatheologica.eu/pdfs/sth/2020/04/05.pdf" target="_blank" >https://studiatheologica.eu/pdfs/sth/2020/04/05.pdf</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

  <a href="http://dx.doi.org/10.5507/sth.2020.048" target="_blank" >10.5507/sth.2020.048</a>

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Forma ecclesiae. Principy pro obnovenou metodu fundamentální ekleziologie

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Článek se zaměřuje na studium metody ve fundamentální ekleziologii. Výzva k obnovení metody na poli této disciplíny má své kořeny nejen ve II. vatikánském koncilu, ale také v ekumenickém hnutí, v historickém vědomí a v nové podobě sebeprezentace církve jako &quot;prostor víry&quot;. V článku se proto snažím nejprve poukázat na limity &quot;kontroverzní teologie&quot; a její metody v obraně katolické církve. Následně se zabývám několika liniemi na poli filosofie poznání, které mimo jiné podnítily nové promýšlení metody v ekleziologii. Závěrem pak předkládám několik principů pro obnovenou metodu fundamentální ekleziologie. Tyto principy ve své součinnosti vedou k důležité otázce ohledně &quot;forma ecclesiae&quot;, tj. k relevanci studia klíčových strukturálních prvků církve v jejich historickém vývoji. Takovýto přístup je následně předkládán jako validní pro odhalení jasných základů, na kterých by mohla a měla být systematická ekleziologie budována.

 • Název v anglickém jazyce

  Forma Ecclesiae. Principles of a Renewed Method of Fundamental Ecclesiology

 • Popis výsledku anglicky

  This paper focuses on a new method of fundamental ecclesiology. A call for a renewed method in this field has found its roots not only in the event of the Second Vatican Council but also in the ecumenical movement, in the historical consciousness and in a new shape of presenting the Church as a &quot;faith space&quot;. Therefore, in the paper, I will first attempt to demonstrate the limits of a &quot;controversial theology&quot; and its method of defending the Catholic Church. Then I discuss how progress in the field of the philosophy of knowledge undermined a rethinking of method in ecclesiology. Finally, I propose certain principles for a renewed method of fundamental ecclesiology. These principles lead us to an important question about forma ecclesiae, i.e. the relevance of studying crucial Church structures in their historical development. Such an approach will help us discover clear foundations on which a systematic ecclesiology could and should be built.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>SC</sub> - Článek v periodiku v databázi SCOPUS

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  60303 - Theology

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2020

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Studia Theologica-Czech Republic

 • ISSN

  1212-8570

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  22

 • Číslo periodika v rámci svazku

  4

 • Stát vydavatele periodika

  CZ - Česká republika

 • Počet stran výsledku

  19

 • Strana od-do

  71-89

 • Kód UT WoS článku

  000614914100004

 • EID výsledku v databázi Scopus

  2-s2.0-85101857052