Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Low-Wage Employment in Czechia: A Persistent Burden

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378025%3A_____%2F22%3A00568899" target="_blank" >RIV/68378025:_____/22:00568899 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="https://www.sav.sk/journals/uploads/0103161306%2022%20Fialov%C3%A1%20+%20SR.pdf" target="_blank" >https://www.sav.sk/journals/uploads/0103161306%2022%20Fialov%C3%A1%20+%20SR.pdf</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

  <a href="http://dx.doi.org/10.31577/ekoncas.2022.06.01" target="_blank" >10.31577/ekoncas.2022.06.01</a>

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  angličtina

 • Název v původním jazyce

  Low-Wage Employment in Czechia: A Persistent Burden

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Working for low pay may have substantial negative consequences at both the individual and societal level. This article adds to scarce research on low pay in Czechia, employing pooled longitudinal EU-SILC data for 2004 – 2017. It analyses patterns of low-wage employment and estimates the de-gree of low-pay persistence in terms of genuine state dependence in low-wage employment, accounting for both observed and unobserved heteroge-neity among workers and endogeneity in the initial conditions. The results indicate that low pay exhibits a significant degree of state dependence in Czechia: having a low-paid job on average increases the likelihood of stay-ing low paid in the future by 14 percentage points. The most important indi-vidual factors predisposing workers to earn low wages and get stuck in a low-paid job are low education and the female gender.

 • Název v anglickém jazyce

  Low-Wage Employment in Czechia: A Persistent Burden

 • Popis výsledku anglicky

  Working for low pay may have substantial negative consequences at both the individual and societal level. This article adds to scarce research on low pay in Czechia, employing pooled longitudinal EU-SILC data for 2004 – 2017. It analyses patterns of low-wage employment and estimates the de-gree of low-pay persistence in terms of genuine state dependence in low-wage employment, accounting for both observed and unobserved heteroge-neity among workers and endogeneity in the initial conditions. The results indicate that low pay exhibits a significant degree of state dependence in Czechia: having a low-paid job on average increases the likelihood of stay-ing low paid in the future by 14 percentage points. The most important indi-vidual factors predisposing workers to earn low wages and get stuck in a low-paid job are low education and the female gender.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/GA18-09220S" target="_blank" >GA18-09220S: Sociální stratifikace v České republice a střední Evropě: 1968-2018</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2022

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Ekonomický časopis

 • ISSN

  0013-3035

 • e-ISSN

  0013-3035

 • Svazek periodika

  70

 • Číslo periodika v rámci svazku

  6

 • Stát vydavatele periodika

  SK - Slovenská republika

 • Počet stran výsledku

  24

 • Strana od-do

  475-498

 • Kód UT WoS článku

  000968229300001

 • EID výsledku v databázi Scopus

  2-s2.0-85146467902