Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Systémové otázky korporačního práva a na pozadí výuky a praxe

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378122%3A_____%2F10%3A00350420" target="_blank" >RIV/68378122:_____/10:00350420 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Systémové otázky korporačního práva a na pozadí výuky a praxe

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Pojem a podstata korporačního práva. Deriváty korporačního práva. Změny v přístupu k výuce korporačního práva.

 • Název v anglickém jazyce

  System Issues of Corporate Law on the Background of Instruction and Practice

 • Popis výsledku anglicky

  The concept and basis of Corporate Law. Derivatives of Corporate Law. Changes in approaching Corporate Law instruction.

Klasifikace

 • Druh

  C - Kapitola v odborné knize

 • CEP obor

  AG - Právní vědy

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

 • Návaznosti

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2010

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název knihy nebo sborníku

  Obchodné právo a jeho širšie kontexty

 • ISBN

  978-80-7097-838-2

 • Počet stran výsledku

  7

 • Strana od-do

 • Počet stran knihy

  312

 • Název nakladatele

  Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach

 • Místo vydání

  Košice

 • Kód UT WoS kapitoly