Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Komplexní výzkum vlastností bariér - příprava fyzikálních modelů

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F08%3A04152396" target="_blank" >RIV/68407700:21340/08:04152396 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Komplexní výzkum vlastností bariér - příprava fyzikálních modelů

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Díčí část úkolu věnovaného výzkumu bariér úložišť vysoce aktivních odpadů se podrobněji zabývala zejména problematikami: stanovení propustnosti bentonitu, sledování koroze obalových materiálů, interakce bentonitu Rokle s vodou, vliv filtrů při studiu difúze v kompaktovaném bentonitu a příprava metodik stopovacích zkoušek in-situ.

 • Název v anglickém jazyce

  The complex research of barrries - preparation of physical models

 • Popis výsledku anglicky

  The special part of the project that aimed at the study of barriers of final disposal of nuclaer waste concentrated on the more precise description of following tasks: determination of permeability of the compacted bentonite, corrosion of packing materials, interaction of bentonite Rokle with water, eliminatzion of filter presence by determination of diffusion parameters in compacted bentonite and preparation of methods trace experiments in-situ.

Klasifikace

 • Druh

  O - Ostatní výsledky

 • CEP obor

  DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/1H-PK%2F25" target="_blank" >1H-PK/25: Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů.</a><br>

 • Návaznosti

  Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2008

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů