Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Preparation of active antibacterial LDPE surface through multistep physicochemical approach: I. Allylamine grafting, attachment of antibacterial agent and antibacterial activity assessment

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28110%2F11%3A43865629" target="_blank" >RIV/70883521:28110/11:43865629 - isvavai.cz</a>

 • Nalezeny alternativní kódy

  RIV/70883521:28610/11:43865629

 • Výsledek na webu

  <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.07.027" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.07.027</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

  <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.07.027" target="_blank" >10.1016/j.colsurfb.2011.07.027</a>

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  angličtina

 • Název v původním jazyce

  Preparation of active antibacterial LDPE surface through multistep physicochemical approach: I. Allylamine grafting, attachment of antibacterial agent and antibacterial activity assessment

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Low-density polyethylene (LDPE) samples were treated in air plasma discharge, coated by polyallyamine brush thought copolymeric grafting surface-from reaction and deposited four common antibacterial agents (benzalkonium chloride, bronopol, chlorhexidineand triclosan) to gain material with active antibacterial properties. Surface characteristics were evaluated by static contact angle measurement with surface energy evaluation ATR-FTIR, X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and SEM analysis. Inhibitionzone on agar was used as in vitro test of antibacterial properties on two representative gram positive Staphylococcus aureus (S. aureus) and gram negative Escherichia coli (E. coli) strains. It was confirmed, that after grafting of polyallyamine, more antibacterial agent is immobilized on the surface. The highest increase of antibacterial activity was observed by the sample containing triclosan. Samples covered by bronopol did not show significant antibacterial activity.

 • Název v anglickém jazyce

  Preparation of active antibacterial LDPE surface through multistep physicochemical approach: I. Allylamine grafting, attachment of antibacterial agent and antibacterial activity assessment

 • Popis výsledku anglicky

  Low-density polyethylene (LDPE) samples were treated in air plasma discharge, coated by polyallyamine brush thought copolymeric grafting surface-from reaction and deposited four common antibacterial agents (benzalkonium chloride, bronopol, chlorhexidineand triclosan) to gain material with active antibacterial properties. Surface characteristics were evaluated by static contact angle measurement with surface energy evaluation ATR-FTIR, X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and SEM analysis. Inhibitionzone on agar was used as in vitro test of antibacterial properties on two representative gram positive Staphylococcus aureus (S. aureus) and gram negative Escherichia coli (E. coli) strains. It was confirmed, that after grafting of polyallyamine, more antibacterial agent is immobilized on the surface. The highest increase of antibacterial activity was observed by the sample containing triclosan. Samples covered by bronopol did not show significant antibacterial activity.

Klasifikace

 • Druh

  J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

 • CEP obor

  JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2011

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Název periodika

  Colloids and Surfaces B-Biointerfaces

 • ISSN

  0927-7765

 • e-ISSN

 • Svazek periodika

  88

 • Číslo periodika v rámci svazku

  1

 • Stát vydavatele periodika

  NL - Nizozemsko

 • Počet stran výsledku

  8

 • Strana od-do

  440-447

 • Kód UT WoS článku

 • EID výsledku v databázi Scopus