Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
2B08057

Vývoj moderních metod pro hodnocení autenticity "českého piva"

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Zdravý a kvalitní život

 • Veřejná soutěž

  Zdravý a kvalitní život 2 (SMSM20082B2)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1182/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of modern methods to authenticity assessment of "Czech beer"

 • Anotace anglicky

  The aim of presented project is development of modern techniques to qualitative and quantitative analysis of some characteristic components of Czech beer. One of the main goals is separation and analysis of specific proteins and peptide fragments and changes of their content during beer processing. Based on analysis of barley variety purity using standard 1D PAGE-SDS detailed characteristics of proteins by microfluidic techniques, 2D-electrophoresis, LC/ESI-MS, LC/MS/MS a GPC/LC. Further aim is qualitative and quantitative analysis of individual phenolics in Czech beer by chromatographic techniques (RP-HPLC, LC/MS). In next part volatile and bitter substances will be analyzed by gas chromatography connected with mass spectrometry techniques (GC/MS, GC/GC/TOF) in beer and brewing intermediates. All analyses will be performed in several kinds of Czech beer in comparison with beers processed by different technology. During comparative study also sensory analysis and basic characteristics of malt will

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - další vedlejší obor

  CE - Biochemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>21101 - Food and beverages

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Během řešení projektu byly vyvinuty nové instrumentální metody stanovení proteinů, fenolických látek, těkavých a hořkých látek a testovány možnosti jejich využití pro stanovení autenticity piva. Byl navržen set doplňkových parametrů kvality piva na bázi?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-2B-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 563 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 304 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 259 tis. Kč