Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
7D08004

Risk based Performance Prediction and Lifetime Assessment of Concrete Structures

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Eurostars

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  RP - Spolufinancování programu EK

 • Číslo smlouvy

  1600/2010-32

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Risk based Performance Prediction and Lifetime Assessment of Concrete Structures

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to assess concrete structures in a complex way - going from the health monitoring to virtual reliability analysis. The extension of probabilistic advanced analysis methods of concrete structures, the optimization and adaptationof structural health monitoring systems associated with probabilistic concepts will be combined by a software system in an cost risk tree based decision module. The developed software should allow an integrated approach with respect to cost optimized reliability - assessment, maintenance and lifetime planning of engineering structures.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla dokončena hlavní vývojová fáze projektu na propojení NL analýzy se spolehlivostními postupy, identifikace materiálových parametrů a hodnocení životnosti konstrukcí. Vytvořená metodika byla implementovány do uživatelských programů, ověřena na prakti?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2008

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-7D-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 220 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 504 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 336 tis. Kč