Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
8J21AT001

Modelová redukce a optimální řízení v termomechanice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  MSMT-5501/2021-1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Model Reduction and Optimal Control in Thermomechanics

 • Anotace anglicky

  We will propose a mathematically lucid setting for the derivation of reduced models from nonlinear continuum thermomechanics. We will justify linearized models in thermoviscoelasticity and viscoplasticity as limits of the nonlinear deformation theory employing variational convergence. We will also investigate lower-dimensional models as limit models of bulk structures subject to the injectivity constraints. We are going to investigate topology optimization problems in elastoplasticity, damage, and for fracture undergoing and microstructural materials. Here, we include linear and nonlinear setting, time-incremental, and time-continuous models. Based on these results, new optimal control problems will be formulated and analyzed. Finally, efficient numerical approaches and computational simulations of the above-mentioned problems will complete our effort in establishing rigorous but also practically applicable models. Thanks to the participation of a large number of young scientists (doctoral students and postdoctoral fellows) organized in an international team, the project acquires not only scientific but also educational significance.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10102 - Applied mathematics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BD - Teorie informace

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován v rámci Aktivity MOBILITY, jejímž hlavním cílem je navázání a prohlubování kontaktů se zahraničními výzkumnými institucemi. Neprobíhá tedy kontrola dílčích výstupů projektu prostřednictvím hodnotící komise, avšak je kontrolována správnost čerpání přidělených financí a přiměřenost jejich využití.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  3. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-8J-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  32 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  32 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč