Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Prostorová lokalizace veřejných logistických center

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo dopravy

 • Program

  Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy

 • Veřejná soutěž

  Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy 1 (SMD02007CG001)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  34/2007-520-TPV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Space localization of public logistics centres

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is proposing suitable methodology for solving space localization of the public logistics centres and determination of suitable cross-sectional indicators, which enable system examination of the logistics centres efficiency.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • CEP - vedlejší obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - další vedlejší obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení a výsledky odpovídají smlouvě. Cíl byl naplněn, požadované výstupy byly zpracovány.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 5. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-MD0-CG-U/01:2

 • Datum dodání záznamu

  1. 7. 2010

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 991 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 391 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  600 tis. Kč