Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK02000267

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  2.VS DOPRAVA 2020+ (STA02021CK020)

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK02000267 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of public charging infrastructure in the context of providing transport services and considering traffic engineering parameters

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create a model for the qualitative deployment of charging stations in the Czech Republic. Based on traffic volumes, the speed of development of the number of BEV and PHEV, according to the size of settlements and other relevant parameters, optimization models will be created for possible benefits of the construction of charging stations according to the needs of the society's development. The examined models will be continuously consulted with the ministries responsible for the implementation of the activities of the NAP CM and will take maximum account of the requirements of these negotiations. For easy use of the project results, the resulting final model will be converted into a web application.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20104 - Transport engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20704 - Energy and fuels

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 203 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 562 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  641 tis. Kč