Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK03000139

VERTIMOVE

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK03000139 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  VERTIMOVE

 • Anotace anglicky

  The specific objective of the Vertimove project is to process the data in the form of methodologies including their validation for future decision making, legislation for: 1, Implementation of the UAM in transport plans and strategies of the Czech Republic and sub-municipalities 2, Location and implementation of the vertiport The planned procedure for the solution of a multidisciplinary project (combination of aviation, ground transport, architecture and smart cities, ergonomics, ...), where a solution is proposed on the basis of data analyses and this is subsequently verified by modern simulation methods or real tests in the framework of cooperation of specialists in different disciplines, all of that brings a highly sophisticated and complex solution with low risk.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20304 - Aerospace engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20104 - Transport engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JM - Inženýrské stavitelství<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení<br>JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla<br>JV - Kosmické technologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  25 561 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 804 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 763 tis. Kč