Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 1 (SMK02016DG001)

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17/2016/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Viticulture and enology for maintaining and restoring cultural identity wine regions in Moravia

 • Anotace anglicky

  This project should markedly contribute to the preservation of the national cultural heritage in the domain of the viticulure and to map, preserve and test traditional technologies that are used used in this industry (including necessary microorganisms). Attention will be paid also to their linkage with regional and local customs and habits existing in wine-growing communities. In dependence on the terroir phenomenon that is taking place specifically in the viticulture and oenology (and also in the life of human society in general), the industrial uniformity is being replaced by the interest to identify and specify the origin and authenticity of individual products; this is documented also by an increasing interest in with the certified origin (VOC) in the Czech Republic. The term terroir does not involve only natural and technological conditions and parameters but also those belonging to the domain of cultural, social and economic structures, institutions and habits that changed in time. This means that the word terroir embraces not only natural and agricultural phenomena but also those of social and humanitarian sciences. The core of this project is to study identity of viticultural regions with regard to the terroir and to develop tools enabling its preservation and further development, both in the material sense of this word (on the base of a separation of typical autochthonous yeasts and creation of a collection of typical and local grapevine varieties) and its cultural importance (i.e attention paid to the identification of historical roots of the concept of terroir). It is necessary to specify its position within the framework of Moravian viticultural regions as well as to study individual architectonic elements occurring in the landscape, to define the cultural value of territory and to document local traditions, customs and folklore.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • CEP - další vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vynikající projekt s mezinárodním významem komplexně studoval historický vývoj vinařských regionů včetně studia horenského práva, identifikoval a izoloval terroir kvasinky z místních odrůd, zhodnotil kulturní specifika historických měst s vinohradnicko-vinařskou historií, zmapoval historické vinařské tratě a pěstované odrůdy a významně přispěl k výzkumu historických vinohradnických a vinařských technologií. Přinesl obdivuhodné množství hlavních i vedlejších výsledků, kterým se dostalo významného uznání jak v domácí, tak v mezinárodní odborné komunitě. Dosažené výsledky mají vysoký inovativní potenciál a jsou ve většině případů bezprostředně využitelné v praxi jak v oblasti vinařství a výroby vín, tak při studijních programech středních a vysokých škol se zaměřením na vinařskou tématiku. Významně přispěly k poznání a prezentaci kulturního dědictví spojeného se zachováním a obnovou kulturní identity vinařských regionů na Moravě i v širším podunajském regionu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MK0-DG-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  20. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 863 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 739 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  124 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč