Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

 • Veřejná soutěž

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta pedagogická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  49/2012/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A didactic application of the history of Pilsen and the Pilsen Region

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project's authors is to provide a variety of didactic tools and aids for the Pilsen Region teachers, who form the target group, which would make the application of the regional history into the History teaching easier for them.That would be included to a much greater extent than it is currently and would inevitably result in the pupils having greater awareness of the historic, cultural and social development of the region as part of the Czech state as well as Europe. In accordance with the aims of the program the project covers these particular points: 1. Preservation and use of the knowledge in the field of a historic and a cultural continuity or discontinuity in the development of the Pilsen Region as a historic territory of the Czech state, presentation of the findings and their disclosure to the general public. 2. Purposeful promotion of the integration of the regional history and the knowledge of cultural heritage of the Pilsen Region and its protection within an educational process through the didactic processing of the historic,cultural and social development of the Pilsen Region, together with all the aspects of cultural heritage. 3. Creating tools in order to promote the preservation and development of the historicand cultural awareness of the national identity within the European context. 4. Preserving the values of cultural heritage for subsequent generations through integrating this issue into the educational process, applying the issue of cultural heritage tosociety, building a positive attitude towards cultural heritage by its usage within the education based on cognition of the national identity and culture. 5. An effective use of new technologies in History teaching and a practical use of the knowledge and skills whilst forming an individual's cultural orienation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AB - Dějiny

 • CEP - vedlejší obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly splněny. Očekávané výsledky byly realizovány v dostačující kvantitě (některé plánované výsledky nebyly uplatněny k datu závěrečného hodnocení projektu) a odpovídající kvalitě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 12. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 626 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 519 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč