Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Národní galerie v Praze<br>Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  28/2018/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Technology of Treatment and Identification of Degradation Processes of Ceramic Finds from Hradčany Palaces - Methods of Restoration and Conservation of Porous and Dense Ceramics and Porcelain

 • Anotace anglicky

  The main aim of the project is a combination of basic and applied research of different types of ceramics, on the basis of which a methodology of conservation and restoration treatment of ceramic bodies and surface layers of ceramic finds will be developed. Archaeological ceramic finds of Hradčany palaces will be the main subject. A specific investigation of sculptures of the National Gallery in Prague is also a part of the project. Partial objectives are: characterization and identification of historical ceramic bodies and ceramic surface layers with the help of scientific analyses. The methods will combine non-invasive and micro-destructive analyses and will take into account the uniqueness of the material to be studied; study and identification of degradation processes of historical ceramics and their surface layers via controlled ageing of model samples; the degradation environment will be simulated according to analyses of cesspits in the Salm Palace, and the research will include the effect of VOCs on Pb-glazes; innovative materials for restoration: suitability tests of restoring materials performed on lab-made samples; the findings will then be used in practice, development of methodologies and technologies for the application of adhesives and fillers and verification of their stability and reversibility; the findings will serve as a guide to propose optimized restoration procedures, conservation and restoration of ceramic finds of Hradčany palaces; implementation of results: The study of ceramic bodies ranging from archaeological finds to works of plastic art is an opportunity to methodological procedures and to implement new data into the education schedules of conservators–restorators; within the Czech Republic the partner institutions applying for this project (UCT, IA ASCR, NG) hold a unique position based on their long-term experience with archaeological finds and cultural heritage. Part of the project are exhibition The Artwork of the Season.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20504 - Ceramics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60102 - Archaeology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie<br>CB - Analytická chemie, separace<br>JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu byla kombinace základního a aplikovaného výzkumu typově různorodé keramiky, na základě kterého bude vypracována metodika technologie konzervátorsko-restaurátorského ošetření střepových hmot a povrchových úprav keramických nálezů. Projekt byl řešen v souladu s harmonogramem a poskytnul vynikající výsledky s mezinárodním přesahem. Výzkum pórovité a slinuté glazované keramiky ze zvolených archeologických souborů a sbírek Národní galerie v Praze poskytnul zásadní informace o keramických materiálech a degradačních procesech střepových hmot a glazur, na jejichž základě byly stanoveny optimální konzerovátorsko-restaurátorské postupy. Projekt tak má velký dosah v oblasti konzervovátorsko-restaurátorské, v muzejnictví a ochraně tohoto druhu památek. Početné prezentace na mezinárodních konferencích a publikace v impaktovaných zahraničních periodicích dokládají mezinárodní dosah projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 715 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  21 715 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč