Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • Veřejná soutěž

  SMK02023DH001

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební<br>Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  030 / 2 0 2 3 / O V V

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Borders as a cultural-historical phenomenon. Specification, analysis, comparation and interpretation

 • Anotace anglicky

  Borders are a concept that expresses the activity of society from its beginnings, connected with various forms of landmarking. It is a spatial phenomenon, influenced by many aspects, mainly administrative, political, ideological, ethnic, religious, cultural or mental. New borders are constantly emerging, changing, disappearing and intermingling in layers. They are real or virtual, recorded with diverse accuracy in the terrain, documents and human mind. Understanding the borders in terms of their identification and clear orientation in space is difficult for the public and many experts, both domestic and foreign. The main objective of the submitted project is to create a concept of groups of borders and border changes in the Czech lands, in the context of the Central European space from the Middle Ages to the end of the 20th century; to process basic sets of individual types of borders; to analyze, compare and interpret the acquired data; to make the research results available to the general and professional public, including the educational sphere, and to give a comprehensive picture of borders and their changes. This objective is in line with the specific objective 1.1. National and cultural identity in history and archaeology. The project will be solved within five thematic modules: I. Borders, their typology, symbolism and ways of expression in preserved sources; II. Borders as a reflection of territorial governance, power ambitions and conflicts; III. Borders as a reflection of ethnic, linguistic and culturally anthropological phenomena and processes; IV. Borders as a reflection of historical specifics and anomalies; V. Borders as a reflection of the diversity of opinions of contemporary society. The main application outputs will be sets of interactive specialized maps with specialized content, an exhibition with a critical catalogue and a specialized public database, supplemented by publication outputs (monographs, professional articles, conferences).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60500 - Other Humanities and the Arts

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DH-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 007 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  24 007 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč