Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  16_018/0002686-01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Doctoral School of Archaeology: New Methods, Technologies and Historical Heritage Research

 • Anotace anglicky

  The project aims at creating a joint research-oriented archeology study program realized in cooperation of two university departments and the Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Synergic effects will provide students with their collaborative and collaborative disciplines within their studies and research, without which no subject can be thoroughly examined in modern archeology. The project will greatly enhance the emphasis on interdisciplinary cooperation and internationalization on the part of all participating institutions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - další vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vytvoření doktorské školy archeologie, která v oblasti výuky a výzkumu propojí obě univerzitní pracoviště KAR FF ZČU a AÚ FF JU s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, který patří k předním centrům výzkumu v Evropě. Projekt naplnil všechny cíle. V prvních dvou letech byly na obou univerzitách připraveny a akreditovány modernizované doktorské studijní programy Archeologie, včetně verzí pro výuku v anglickém jazyce. Během přípravy studijních programů proběhlo zapojení odborníků z domova i ze zahraničí. Zahraniční zkušenosti byly získány na stážích jedenácti členů odborného týmu. Oba modernizované DSP byly spuštěny v akademickém roce 2019/20. Během následujících tří let pokračovalo zapojení pracovníků a studentů do výzkumu, stáže doktorandů u potenciálních zaměstnavatelů a zahraniční stáže doktorandů, které byly omezeny opatřeními v souvislosti s COVID-19, ale nakonec se je podařilo realizovat.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2017

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  6. 9. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EF-U

 • Datum dodání záznamu

  23. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 356 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 356 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč