Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Genetické otisky potravně produkčních systémů u lidských populací

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-37998S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Genetic imprints of food-production systems in human populations

 • Anotace anglicky

  Agriculture originated in the Levant where both plants and animals were domesticated ~ 10 ka. However, out of this region it has taken very different shapes. While in Africa (and possibly also in southern Arabia) domestic cattle was used only for the milking, central European Neolithic is characterised rather by the cereal cultivation and breeding of animals for the meat. This project wants to verify whether, and to what extend, the archaeologically documented differences in the subsistence pattern are reflected in human genetic structure of the populations living today in the above mentioned regions. We want to analyse population dynamics of Eurasian uniparental haplotypes in Africa and compare it with introduction of domestic animals into the region. We plan to carry out also analyses of flanking regions of the lactase persistence gene in scope of selection intensity estimation. Differences in genetic variability of arylamine N-acetyltransferase 2 between nomadic pastoralists and sedentary farmers are going to be determined in parallel.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EH - Ekologie – společenstva

 • CEP - vedlejší obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - další vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>30101 - Human genetics<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíl projektu (najít souvislosti mezi archeologickými znaky popisujícími pravěké kultury a genetickou strukturou současných lidských populací) byl splněn. Celkové shrnutí řešení projektu adekvátně popisuje získané výsledky, jejich novost a významný přínos pro vědění v této oblasti. Výsledky byly shrnuty v 8 článcích a 1 akceptovaném manuskriptu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 119 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 119 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč