Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Středověké textilní a barvířské technologie – archeometrie textilních nálezů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Centrální laboratoře

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-06451S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Medieval textile and dyeing technologies – archeometry of textile finds

 • Anotace anglicky

  Archaeological textile finds represent a unique source for learning about a common component of material culture used on a daily basis in the past. The remarkable state of preservation of 1,300 medieval textile fragments from the center of Prague provides a opportunity to use analytical methods to study textile products and the technological procedures of dyeing and cloth making. The project will involve the documentation and technological study of all the textiles, including the morphology of fibres and the analytical identification of the mordants and natural dyes that were used. This will be followed by a description of individual procedures and techniques for making textiles, a characterisation of domestic production and imported goods and a study of the original colour of the textiles and the dyeing technology. The textile fragments will be studied using optical and electron microscopy with energy dispersive spectrometry, X-ray fluorescence analysis and the micro-extraction of dyes followed by the separation by liquid chromotography and detection with mass spectrometry.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt beze zbytku naplnil proklamované cíle. Byl realizován multidisciplinární výzkum středověkých textilií z Prahy, výsledky byly publikovány sérií domácích a zahraničních článků a prezentovány na mezinárodních konferencích. Finální monografie byla vydána.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  5. 1. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 108 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 108 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč