Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Humulus Lupulus L. - zdroj látek s antimikrobiálními účinky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Fakultní Thomayerova nemocnice<br>Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové<br>Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta<br>Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-10233S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Humulus Lupulus L. - source of substances with antimicrobial effect

 • Anotace anglicky

  The increasing number of pathogenic strains of microorganisms resistant to different types of antibiotics has become a major current medical problem. Secondary metabolites of hops (Humulus lupulus) have been recently described in many studies as potent antimicrobial agents against a range of microorganisms. The aim of this project is to broaden the scope of biomedical applications of these compounds, especially prenylflavonoids. For this reason, a profiling method for highly detailed metabolomic study of many hops varieties using UHPLC-Q/Orbitrap method will be developed. The structures of unknown and little known metabolites will be elucidated. Antimicrobial effects of crude extract, separated fractions and purified metabolites will be studied on various strains of viruses, aerobic bacteria, facultative anaerobic bacteria, and anaerobic bacteria. State-of-the-art sample pre-treatment techniques (for example QuEChERS) will be used for sample purification and pre-concentration.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  FR - Farmakologie a lékárnická chemie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30104 - Pharmacology and pharmacy

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení neodpovídá plánovaným výstupům, finančním prostředkům (ca 8 mil. Kč) a složení řešitelského týmu (4 pracoviště). Výstupem je 1 impaktovaná (metodická) publikace v časopise Talanta, dvě publikace v tuzemských odborných časopisech (bez IF) a 3 rukopisy odeslané do tisku. Výsledky projektu mají limitovanou hodnotu, a proto je projekt hodnocen jako nesplněný.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 5. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 641 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 641 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč