Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Vývoj multifunkční monolitické kapilární kolony s integrovanou úpravou vzorku, separací a elektrochemickou detekcí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-22426S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of an multifunctional monolithic capillary column with integrated sample focusing, separation, and on-column electrochemical detection

 • Anotace anglicky

  In this project we propose preparation of a multifunctional capillary device based on organic polymer monoliths. We propose spatially constrained surface modification of prepared monolithic columns to integrate sample focusing, separation, and on-column electrochemical detection. The surface grafting will be used to prepare segments with different polarity and chemistry. Monolithic surface will be also modified with polymers responding to external stimuli (e.g. temperature) to prepare so called smart stationary phases. An electrochemical detector will be directly incorporated into the porous structure of monolithic column, either by embedding the microelectrodes at the end of capillary column, or by preparation of desired electrodes via formation of porous metal surfaces with the use of electroless deposition techniques. We propose application of developed device in direct analysis of neurotransmitters as well as comprehensive online coupling with microdialysis sampling in pharmacology, drug delivery, drug kinetics, and tissue metabolism studies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitel splnil cíle projektu. Připravil multifunkční monolitickou kapilární kolonu integrující úpravu vzorku, separaci a elektrochemickou detekci. Kolona umožňuje záchyt dopaminu ze vzorku moči, jeho následnou separaci a elektrochemickou detekci na konci separační dráhy. Výsledky byly publikovány ve třech článcích v impaktovaných časopisech a formou několika posterů a přednášek na konferencích.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  5. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-GA0-GA-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 748 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 748 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč