Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Superkritická voda jako nástroj nových možností v kapilárních separačních metodách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-03749S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Supercritical water as a tool for new options in capillary separation methods

 • Anotace anglicky

  The project applies sub- or supercritical water to alter the internal morphology of fused silica capillaries and to modify glass surfaces, thus paving new options for complicated separations by capillary electromigration methods or by capillary liquid chromatography. Principal goals include: 1) independent control of the longitudinal profile of the internal diameter and the inner surface morphology of the capillary; 2) use of supercritical water-glass microspheres interactions to find alternative routes to core-shell particles and, possibly, to silicate-based monolithic columns. Depending on their targeted morphology, the treated capillaries will be employed in difficult separations of bioparticles by capillary electromigration methods and for stability improvement in silica- and/or hybrid organic-silica-based monolithic columns. The treatment of glass microspheres will be aimed to find novel routes to prepare core-shell particles for column packings and, possibly, to design a novel route to silicate-based monolithic columns.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o vynikající projekt základního výzkumu v oblasti využití superkritické vody pro úpravy chromatografických kolon, jehož výsledkem je nadprůměrný počet publikací zveřejněných převážně v prestižních časopisech v oboru analytické chemie. Připravené chromatografické kolony vykazující velmi dobrou chromatografickou účinnost, jak je doloženo na řadě příkladů bioanalytických aplikací.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 940 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 425 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  515 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč