Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Prubířský kámen prehistorie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-22207S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Touchstones of prehistory

 • Anotace anglicky

  The material culture on which archaeological knowledge depends rarely provides clear evidence of symbolic or even ritual behaviour. The identification of touchstones (until recently regarded as whetstones in archaeological literature) among archaeological finds using the methods of electron microscopy has opened up entirely new horizons for learning about ancient societies. European collections record hundreds of thousands of these tools used for determining the value of precious metal. Touchstones, often with extraordinar dimensions, and forging tools appear sometime together in prestigious burials. They open the questions of symbolic and/or ritual use of these tools, regarded as symbols of social standing by the author. Particularly streaks of nickel on the touchstones from burials of the highest elite rise new perspectives for understanding of ritual aspects of archaic societies. However, touchstones unable us also to determine which metals and alloys were produced by ancient Europeans. The project is focused on touchstones from the Eneolithic up to the Early Middle Ages.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledky projektu přinesly inovativní pohled na málo probádanou skupinu archeologických artefaktů a jsou přínosné pro výzkum archeometalurgie i v jejím širším socio-kulturním kontextu. Interdisciplinární výzkum získal i z mezinárodního hlediska vědecky významné výsledky, které byly publikovány formou v zahraničí vydané monografie a v několika článcích typu Jimp a Jsc. Cíle projektu byly naplněny.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  11. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 4. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 696 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 696 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč