Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-17909S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hidden human prehistoric activities in the mountains. Archaeological and pollen evidence from the Šumava Mountains.

 • Anotace anglicky

  The investigation of human activities in the mountains is quite a phenomenon in current archaeology. New discoveries indicate activities in higher elevations and in earlier prehistory. It expresses high adaptive abilities of man towards harsh mountain conditions. Archaeological finds are mostly from high mountains above the tree line. Conversely, prospection in forested lower mountains is difficult, and therefore local human activities are evidenced almost exclusively by anthropogenic indicators in mountain pollen profiles. Their interpretation still yields some uncertainties. Our aim is to clarify the nature of human activities in the Šumava Mts. and its foothills, and estimate their impact on the Holocene vegetation. The recent discovery of the unique high altitude La Tène archaeological site and pollen profile in the Sklářské valley will play a key role in the large multidisciplinary research. Better understanding of the origin of anthropogenic indicators in pollen records will be solved by pollen modelling, using a combination of regional and local pollen-vegetation models.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-R/11:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 586 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 409 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  177 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč