Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Geografie recyklování urbánního prostoru

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 21 (SGA0201700001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-26934S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Geography of recycling urban space

 • Anotace anglicky

  The project deals with the recycling of unused space in the post-socialist context, namely in the Czech Republic. The Actor-network theory allowing the perception of action, in our case the perception of recycling spaces as a network mobilization, has been selected as the basic framework of the project. For the purpose of this project, space is understood as the network space operating in categories of the network topology, i.e. the space that is a product of actor-network’s activities. The process of recycling spaces is understood as the emergence of new actor-network, i.e. as translation from one actor-network to another. The project relies mainly on the concepts of "network space" and "translation". The processes of recycling spaces in three different territories will be chosen and studied in detail in the empirical part of the project. The main aim of this project is to fill the gap presented within the approaches to the study of the issue of recycling spaces which proceeds rather spontaneously and without strict defined rules and prescript procedures in the post-socialist space.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10508 - Physical geography<br>50701 - Cultural and economic geography

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 4. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-R/13:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 679 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 679 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč