Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Úpravy křemenných kapilár superkritickou vodou: pokročilé techniky leptání a náročné aplikace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-00742S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Supercritical water to treat fused silica capillaries: advanced etching techniques and refined applications

 • Anotace anglicky

  The project builds on unique application of supercritical water to alter the internal morphology of fused silica capillaries for use in capillary electromigration methods and capillary liquid chromatography. Overall goal of the project is to extend the applicability of fused silica capillaries in analytical separation methods through treatment of the inner surfaces of the capillaries with supercritical water. The partial goals are: 1) to improve reproducibility of surface structures from local etching through secondary heating of the aqueous effluent to control the downstream fate of the aqueous silica species; 2) to develop and use a MS Access software-based scheme to analyze and classify the results of etching with respect to changes in the individual operating parameters; 3) to apply electroosmotic flow measurements to characterize the etched inner surfaces of fused silica capillaries; 4) to use the supercritical water-etched capillaries to prepare large-bore silica-based monolithic column with subsequent modification by immobilized ionic liquid cations and zwitterionic moieties.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CB - Analytická chemie, separace

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt řešil použití pokročilých kapilár pomocí leptání jejich vnitřního povrchu superkritickou vodou - a možnosti využití v separaci různých analytů. Cílem projektu bylo tedy rozšířit využitelnost kapilár z taveného křemene v kapilárních elektromigračních metodách a kapilární kapalinové chromatografii, Do projektu bylo uznáno 9 kvalitních publikačních výsledků vyšlých v předních časopisech.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 5. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 247 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 045 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  202 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč