Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-20678S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The first post-war generation of Czech astronomers, astrophysicists and mathematicians. Interdisciplinary research of the history of science networks.

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to examine the training of astronomers and astrophysicists in Prague and Brno in 1945–1959 (the first post-war generation) in broader circumstances. The resulting collective biography will be based on the research of the generational consciousness and forms of education (the role of teachers, textbooks, and public observatories). The question is how the generation was shaped by historical events and by its common experience, how Czech scientists (including mathemathicians) transferred the experience to their professional careers and formed the institutions from the inside. The interdisciplinary project allows to combine the increase of astronomical knowledge with quantitative methods of history (biographies, generational discourse) and qualitative methods of international affairs (epistemic communities). This approach to history of science has the ambition to capture the academic and social context of the development of natural sciences and explain the significant representation of Czech astronomers in society and in the field of astronautics and space law.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 255 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 910 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  345 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč