Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nové perovskity pro hybridní fotonická zařízení

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta chemická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-23718S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Novel Perovskites for Hybrid Photonics Devices

 • Anotace anglicky

  The aim of proposed project is preparation of novel perovskites and thin-film structures with optimized properties for application in hybrid photonic applications. Properties of hybrid perovskites are severely affected by ionic motion, which significantly reduce operational stability, reliability and reproducibility of perovskite-based devices. Therefore the basis for preparation of novel materials will be the detailed study of electron and ion processes related to the photogeneration, charge transport and recombination after optical or electrical excitation. Fast electronic and slow ionic processes will be studied by advanced methods based on impedance and current spectroscopy. The results will be complemented by detailed chemical and structural analysis including the influence of the morphology on the dynamics of electron and ion processes. The stability of the perovskite systems and related degradation processes will be studied in detail. Based on these results, novel optimized structures of the photonic materials with higher stability and optimized efficiency will be proposed.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V souladu s návrhem projektu byly připraveny a charakterizovány nové perovskity na bázi olova a halogenidů. Materiály byly připraveny pomocí úspěšné aplikace unikátních nových postupů. Příprava perovskitů byla optimalizována na základě zpětné vazby získané měřením elektronických a iontových vlastností.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  30. 4. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 711 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 337 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 374 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč