Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Inteligentní webové technologie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 9 (SGA02006GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  201/06/0648

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Intelligent web technologies

 • Anotace anglicky

  The main concern of a web user is an efficient access to information. However, it is not only a matter of networks parameters but above all "intelligence" of user access to information on web. User  "gets lost" when searching for information on the web,gets irrelevant or redundant information as answer to his queries, acquired information are not understandable and so irrelevant. The solution of "orientation" in information flooding is to find such methods and approaches which help the user not only tohis/her needs but also to find his bearings in the web environment according to his ability. The target of the grant project is to gain new knowledge in the web engineering area, which would qualitatively improve the user access to information on the web. Researches cover three basic areas of the web engineering and eight of theirs subdomains: A. Intelligent methods of information searching on the web (Semantic searching on the web, Intelligent search engine, Heuristic searching methods on the web);

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Závěrem lze konstatovat, že grant podpořil výzkum v deklarované oblasti internet computing a bylo dosaženo zajímavých výsledků materializovaných publikacemi na mezinárodních fórech (účasti na 27 konferencích s 45 publikacemi). Původně očekávaný přínos z

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2008

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 4. 2008

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP09-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 10. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 622 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 622 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč