Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

(Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-07846S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  (Un-)United Europe? Crossing borders in German and Austrian literature, and its reception in Czech Republic after 2000

 • Anotace anglicky

  This project will examine how borders remain an important part of literary discourse in German-language literature after 2000, with an aim to better understand how they are represented, and what concepts they prefigure in the prose and dramatic works that cross them. With the fall of the Iron Curtain in 1989, East-West borders were rendered effectively obsolete. To what extent, however, do these borders continue to play a role in the perception of Europe as a cultural and socio-political entity? What role do they play in the formation of its identity? The subject of research is German and Austrian literature, countries geographically situated along a former dividing line between East and West, with a particular interest in the way this (now imaginary) border is reflected in the Czech environment of the new millennium. The question here is whether borders and their crossing play a role (and what role) in mutual literary transfer. Research will focus on the (de)construction and crossing of borders in prose and theatrical works at the thematic, formal, and linguistic level.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60204 - General literature studies

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 6. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 214 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 214 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč